HomeGregoriaans

Gregoriaans

Heilige Gregorius de Grote

Op de afbeelding ziet u paus Gregorius de Grote (540-604). U vindt ook een beeld van hem in het koor van de basiliek. Het Gregoriaans is vernoemd naar deze paus. Onder zijn pontificaat werd alle gregoriaanse muziek die op verschillende plaatsen in Europa in kloosters en kathedralen werd gemaakt verzameld.
Deze éénstemmige, rijk versierende kerkzang, werd opgetekend in neumen. Dit zijn tekens die een notengroep op een lettergreep aangeven.
Eigenlijk is het gregoriaans een versmelting van onafhankelijk van elkaar gemaakte gezangen aan diverse grote kerken en kloosters ontstaan in heel Europa. Enkele belangrijke kloosters zoals St.Gallen, Solesmes en Laon bezitten belangrijke bronnen. Het onderzoek naar de betekenis van de neumen heet Semiologie.

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond er een herleving van het gregoriaans. Vooral het benedictijnenklooster van Solemnes (Fr.) heeft hierin belangrijk werk verricht en is voor de uitgaven van het ‘Graduale Romanum’ verantwoordelijk. Uit dat ‘Graduale’ zingt de Schola nog steeds haar gezangen.

Neumen